Biyogaz

Biyogaz, büyükbaş ve küçükbaş olarak adlandırılan insanlar için et ve süt sağlanan hayvanlardan, tarımsal (hayvan yemleri sebze ve meyve atıklarından), besin endüstrisi atıklarından (şeker pancarı, bira fabrikası, yağ, zeytinyağı, sebze ve meyve proses atıkları v.b.), belediyelerin arıtma sistemlerine gelen pis su ve  çöplerden elde edilen organik ve katı atıklardan üretilebilen bir gazdır.

BİYOMETANİZASYON NEDİR?

Biyometanizasyon veya kontrollü anaerobik sindirim işlemleri; işlenmiş ürünlerden elde edilen gübrenin bakım ve geliştirilmesi, organik atıklardan enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için en elverişli yöntemlerden biridir.

Fark atık sular ve atıkların anaerobik sindirim ile MCE ALTERNATİF POWER A.Ş. , aşağıdaki fırsatlara ulaşma imkanı sağlar.

  • Kokularda belirgin azalma
  • Mineralizasyon
  • Fosil yakıt yerine gazdan, yenilenebilir enerji üretimi
  • Çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması.
  • CO2 den 20 kat fazla sera etkisi üreten metan emisyonlarının ciddi oranda azalması
  • Fosil yakıtın yerine konmasının sonucu olarak CO2 azalması.

Farklı çiftliklerde kolektif biyogaz üretim sistemlerinin tanıtılması ve uygulanması, ayrıca toplum için bariz ekonomik ve çevresel faydalar ile farklı coğrafi bölgelerde organik atıklar için komple yönetim sistemlerinin uygulanması için de uygundur. 

×

Teklif Formu

# Resim Ürün Kodu Ürün
Temizle